สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
“สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” คือบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วประสบปัญหาเดือดร้อนในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ต้องการรับความคุ้มครองผู้บริโภค หากเกิดปัญหาต้องการรับความคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นปัญหากับร้านค้า ร้านอาหาร หน่วยงานขนส่ง หรือสถานที่พัก ฯลฯ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่นี่
 03-5449-0906
(ต้องเสียค่าโทรเข้าคอลลเ์ ซ็นเตอร)
วันธรรมดา 10:00 – 16:00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 29 ธ.ค. – 3 ม.ค.)
[ภาษาที่ให้บริการ]
ภาษาอังกฤษ ​ภาษาจีน ​ภาษาเกาหลีใต้ ​ภาษาไทย ​ภาษาเวียตนาม ​ฝรั่งเศส ​ภาษาญี่ปุ่น
ไม่รับคำปรึกษาอื่นนอกจากการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการท่องเที่ยว ทำของหาย ลืมสัมภาระ อุบัติเหตุ/อุบัติภัย ป่วยเป็นโรค/ได้รับบาดเจ็บ ฯลฯ