Chính sách Cookie

Cookies là gì

Cookie là một tệp dữ liệu mà một trang web gửi đến máy tính của bạn để khi bạn truy cập lại vào cùng một trang web, trang web có thể nhận ra rằng bạn đang truy cập nó từ máy tính của bạn.

Cookie của bên thứ nhất là cookie được sử dụng trong cài đặt của Trang web này, cho phép chỉ Trang web này sử dụng thông tin mà nó thu thập được.
Cookie của bên thứ ba được sử dụng trong cài đặt của bên thứ ba do Trang web này chỉ định và thông tin thu thập được có thể được sử dụng bởi bên thứ ba sử dụng cookie.

Các loại cookie

Cookie bắt buộc (cookie của bên thứ nhất)
Cookie rất cần thiết cho việc sử dụng Trang web này và chỉ được sử dụng để giữ lại cài đặt của bạn và thông tin bạn đã nhập.
Bạn không thể từ chối những cookie này.
Nếu bạn đặt trình duyệt của mình từ chối chấp nhận các cookie này, bạn có thể không sử dụng được một số dịch vụ do Trang web này cung cấp.

Cookie hiệu suất thực hiện (cookie của bên thứ 3)
Chúng tôi đo lường tần suất sử dụng và truy cập của bạn vào Trang web này và chúng tôi sử dụng thông tin này để đo lường hiệu suất thực hiện của Trang web và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Cookie truyền thông xã hội (cookie của bên thứ 3)
Chúng được sử dụng trong cài đặt của các trang web truyền thông xã hội khác nhau do Trang web này thiết lập và được sử dụng khi bạn chia sẻ hoặc phát nội dung trên mạng xã hội.

Cookie cài đặt

Bạn có thể đặt cookie cho Trang web này bằng cách nhấp vào đây.here.

Danh sách các cookie

Cookie bắt buộc

Tên Mô tả Tên miền Thời hạn hiệu lực
cookieconsent Ghi nhớ thông tin về cài đặt cookie trên Trang web này. www.cht.kokusen.go.jp 1 năm
isHLPopup Ghi nhớ các hướng dẫn về lựa chọn ngôn ngữ cho Trang web này. www.cht.kokusen.go.jp Cho đến khi trình duyệt của bạn bị đóng

Cookie hiệu suất thực hiện

Tên Mô tả Tên miền Thời hạn hiệu lực
_ga Được Google Analytics sử dụng để phân biệt giữa những người dùng. www.cht.kokusen.go.jp 2 năm
_gid Được Google Analytics sử dụng để phân biệt giữa những người dùng. www.cht.kokusen.go.jp 24 tiếng
_gat Được Google Analytics sử dụng để phân biệt giữa những người dùng. www.cht.kokusen.go.jp 1 phút

Cookie truyền thông xã hội

Tên Mô tả Tên miền Thời hạn hiệu lực
uvc Thiết lập các nút chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội và ghi nhớ thông tin để cho phép người dùng chia sẻ nội dung của trang web này trên phương tiện truyền thông xã hội. addtoany.com 1 ngày