Đường dây nóng tiêu dùng dành cho du khách đến Nhật Bản là gì?

Đường dây nóng tiêu dùng dành cho du khách đến Nhật Bản là một dịch vụ tư vấn người tiêu dùng cho du khách nước ngoài đến Nhật Bản, được điều hành bởi Trung Tâm Xử Lý Các Vấn Đề Người Tiêu Dùng Quốc Gia của Nhật Bản, Cơ Quan Hành Chính độc lập của Nhật Bản.

Giới thiệu về Tư Vấn Qua Điện Thoại
Giới thiệu về việc Xử lý Thông Tin Cá Nhân thông qua một Cuộc Tư Vấn
Trung Tâm Xử Lý Các Vấn Đề Người Tiêu Dùng Quốc Gia của Nhật Bản là gì

Để góp phần ổn định và cải thiện cuộc sống của người dân, Trung Tâm Xử Lý Các Vấn Đề Người Tiêu Dùng Quốc Gia của Nhật Bản có quan điểm toàn diện để cung cấp thông tin và thực hiện nghiên cứu về cuộc sống của người dân, đồng thời thực hiện các thủ tục giải quyết hợp pháp các tranh chấp quan trọng của người tiêu dùng.

Thành lập: 01 tháng 10 năm 2003

luật liên quan: Được thành lập theo Đạo luật về Trung Tâm Xử Lý Các Vấn Đề Người Tiêu Dùng Quốc Gia của Nhật Bản (Đạo luật số 123, ngày 4 tháng 12 năm 2002)

Địa chỉ: 3-1-1 Yaei, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa (Văn phòng ở Sagamihara)
    3-13-22 Takanawa, Minato-ku, Tokyo (Văn phòng ở Tokyo)

Trang web: https://www.kokusen.go.jp/